dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Huub Maes financieel adviesburo vof

 

Introductie.

 

U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden.

 

Kerngegevens.

De kerngegevens van ons kantoor treft u aan in de bijlage. In deze bijlage, dienstenwijzer genaamd, treft u informatie aan over onder meer de adresgegevens,onze klachtenregeling en het registratienummer waaronder wij staan ingeschreven bij de Autoriteit Financiële Markten

(AFM).

 

Onze gebruikelijke dienstverlening.

 

Elke klant is voor ons uniek. Wat wij exact voor u kunnen betekenen hangt af van uw specifieke wensen en omstandigheden. In het algemeen zijn wij onze klanten op het gebied van verzekeringen en kredieten als volgt van dienst.

-          Wij inventariseren de wensen en mogelijkheden van onze klant.

-          Wij adviseren over mogelijke oplossingen waarlangs de klant deze wensen kan realiseren. Hierbij baseren wij ons advies op onze kennis van de producten van een aantal  financiële instellingen waarmee wij regelmatig samenwerken. Wij zijn vrij in onze advisering. Met geen enkele bank of verzekeringsmaatschappij zijn wij een verplichting aangegaan om specifiek de producten van die instelling te adviseren of te bemiddelen.

-          Wij verzorgen de contacten tussen de klant en de financiële instelling waarbij deze overweegt een financieel product te kopen.

-          Wij begeleiden de klant na aanschaf van het door hem gewenste financiële product. Deze begeleiding bestaat uit het beantwoorden van algemene vragen over het betreffende product. Ook staan wij onze klanten bij wanneer zij veranderingen willen aanbrengen in dit product. Bij verzekeringen kan het gebeuren dat u een beroep moet doen op de verzekering, bijvoorbeeld in geval van overlijden. Ook in deze situaties proberen wij onze klanten zo goed mogelijk bij te staan in de contacten met de betreffende financiële instelling.

 

 

 

Hoe worden wij beloond.

 

Zoals gezegd is Huub Maes financieel adviesburo vof , een zelfstandige onderneming, waarbij onafhankelijkheid hoog in het vaandel staat. Wij zijn dan ook niet gebonden aan een aanbieder van de door ons geadviseerde producten. Om deze onafhankelijkheid te benadrukken werken wij uitsluitend op feebasis, waarbij u ons direct betaald voor de dienstverlening. Hierbij maken wij gebruik van een uniek concept, waarbij u tegen een vast tarief zowel het uitgebreide advies als ook de bemiddeling geleverd krijgt.

Na het adviesgesprek leggen wij, Huub Maes financieel adviesburo vof, de afspraken vast in een Opdrachtbevestiging (bij complexe producten), zodat iedereen weet wat er verwacht wordt. De vergoeding voor onze diensten zijn gebaseerd op het unieke concept.

 

  • met betrekking tot sparen en betalen hebben wij een exclusieve samenwerking met RegioBank

 

Hieronder treft u een overzicht, waarin de kosten van onze dienstverlening worden weergegeven :

 

Hypotheken :

 

Advies   van eerste hypotheek

Bemiddeling bij eerste hypotheek

€ 1500   

€   700   

Advies en bemiddeling van tweede hypotheek (nieuwe klant)

€ 1650-

Advies en bemiddeling van tweede hypotheek (bestaande klant)

€ 1100-

Advies en bemiddeling bij ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid

€ 1100-

Advies en bemiddeling bij echtscheiding

€ 1100-

Advies en bemiddeling overbrugging


€   550-

Regulier uurtarief

€   110-

Abonnement  / onderhoud

€    10- p.mnd

 

 

Schadeverzekeringen :

 

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

 

Betaalbeschermers   woonlasten

€  600-

 

€  300-

 

Levensverzekeringen :

 

Risicoverzekering

€    275-

Overlijdenskostenverzekering

€    160-

 

 

 Bankproduct / Verzekeringsproduct

 

Lijfrente  Opbouw/ Banksparen    

€  330-

Kapitaalsverzekering

 € 440-

Lijfrente  uitkeer

 € 400-

 

 

 

 

 

Financieringen :

 

 

Aanvraag / inventarisatie  risico’s bij overlijden,

arbeidsongeschiktheid,werkloosheid.

 

€  110-

 

 

 

 

Service abonnementen particulier :

 

      BASIS

 

€  15- p.mnd  

 

      GEMAK

€  20- p.mnd

 

 

      ROYAAL           

€  25-p.mnd

 

 

 

BASIS

GEMAK

ROYAAL

Jaarlijkse update van uw verzekeringen

V

V

V

Vergelijk en selectie van verzekeringsmaatsch.

V

V

V

Verwerken van aanvragen voor schadeverzek.

V

V

V

Begeleiding bij het correct aanvragen van uw verzekering

V

V

V

Verwerking van wijziging op uw bestaande polis

V

V

V

Overstapservice elders lopende verzekering

V

V

V

Overleg met/informatie aan : uw accountant/fiscus/notaris

 

V

V

Opschonen van uw verzekeringsdossier

 

V

V

Op afspraak een bezoek bij ons op kantoor

V

V

V

Recht op 1 x per 2 jaar een bezoek van uw adviseur

 

V

 

Recht op 1 x per jaar een bezoek van uw adviseur

 

 

V

 

 

 

Zakelijk abonnement   :

 

      BASIS

€  25- p.mnd

      GEMAK

€  35- p.mnd

      ROYAAL

€  45- p.mnd

 

(Info zie hierboven)

 

 

 

Aanvullende modules particulier :

 

 

 

 

Nazorg Banksparen/ Lijfrente

Waardeoverzicht

Premie- en poliscontrole

Recht op jaarruimteberekening lijfrente

Recht op jaarlijkse premiecheck risicoverzekering

Recht op driejaarlijkse up-date klantprofiel

 

 

€  7- p.mnd

Nazorg  Hypotheek   

Controle van het jaarlijkse hypotheekoverzicht

Rentebewaking

Informatievoorziening bij fiscale en wettelijke wijzigingen

Recht op 1 telefonisch adviesuur per kalenderjaar

Driejaarlijkse update van het klantprofiel

Recht op driejaarlijkse update hypotheek

 

 

 

 

€ 10.- p.mnd

 

 

 

 

 

 

Nazorg   Arbeidsongeschiktheid

Premie-en poliscontrole

Recht op 1 telefonisch adviesuur per kalenderjaar

Driejaarlijkse update van het klantprofiel

100 % korting op ingebouwde provisie

Informatievoorziening bij fiscale en wettelijke wijzigingen

Begeleiding bij ziektemelding

Dossiervorming bij arbeidsongeschiktheid

Voortgangbewaking

Contacten onderhouden met de  maatschappij

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

Nazorg  betaalbeschermers

 

€ 20- p.mnd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----------------

€   8-p.mnd

Nazorg uitvaartverzekering

€   4- p.mnd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarieven belastingaangifte  :

 

Eenvoudig biljet

€   125- inclusief

Uitgebreid  

€    195 inclusief

 

Bezwaar                    ½ uur                 tijdens aangifte     ¼ uur

 

Zorgtoelage              ½ uur                                                 ¼ uur

 

Huurtoelage             ½ uur                                                 ¼  uur

 

Schenking                ½ uur                                                 ¼  uur

 

Erfbelasting            minimaal 2 uur   maximaal 3 uur

 

 

 

 

 

 

 

Tarief  op uurbasis :

 

Indien geen vast tarief dan rest de mogelijkheid voor een tarief op uurbasis.

 

Advies / bemiddeling  :

 

Verzekeringen /    belastingadvies

 

 

 

€  80-p.u.

 

 

Advies/bemiddeling :

 

Hypotheken – Arbeidsongeschiktheid-Banksparen-

Lijfrente Opbouw/Uitkeer

 

Inventarisatie risico’s bij financiering

 

 

€ 110-p.u.

 

Nazorg : Indien geen abonnement, vindt nazorg plaats op basis van het uurtarief.

 

 

Indien uitsluitend adviesdiensten worden geleverd, dan is het BTW-tarief   21%

(assurantiebelasting : 21 %)

Heeft u uitsluitend  behoefte aan een uitgebreid financieel advies, dan maken wij graag een offerte op maat.

 

 

 

Afwijkingen van het gemiddelde.

 

Zoals aangegeven geeft het hier weergegeven een gemiddeld beeld van onze werkzaamheden. Het kan heel goed zijn dat wanneer wij ons verder verdiepen in uw specifieke situatie wij tot de constatering komen dat wij in uw situatie meer of minder tijd moeten investeren om tot een passend advies te komen. Daarom ziet u voordat u definitief  besluit om wel of niet ons advies op te volgen exact wat onze kosten vergoeding zal zijn.

 

Vragen ?

 

Wij hopen u met deze informatie van dienst te zijn. Heeft u nog vragen? Stel ze ons gerust.

 

 

 

   
Ruiterskwartier 3
4527 CR Aardenburg

T 0031(0)117 49 25 20
F 0031(0)117 49 22 49
      Vergunning afm.:12008895
Kifid: 300.005604
E info@huubmaes.nl
W www.huubmaes.nl
      Kantoor open: ma t/m vr
09.00 - 12.00 uur
13.00 - 16.00 uur
en op afspraak
        Regiobank